دانلود فرم کتاب نمایشگاه

در صورت نا خوانا بودن روی تصویر کلیک نمائید تا کد جدید ایجاد شود

درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه براي کلیه شرکت کنندگان رایگان میباشد.
در صورت تمایل به درج آگهی یا تبلیغات ویژه در کتاب نمایشگاه هزینه های مربوطه جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992