مشارکت کنندگان محترم

1396-04-10 ساعت 12:43:37

با سلام احتراما" ، طبق مجوز شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق جهت ثبت نام

[ادامه خبر]

مجوز برگزاری

1396-04-10 ساعت 12:43:37

مجوز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان

[ادامه خبر]

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992