مشارکت کننده محترم

1397/12/15

احتراما"، به اطلاع می رساند جهت ثبت نام هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان با خانم افشار مسئول پذیرش این نمایشگاه تماس حاصل فرمائید.

اطلاعات تماس

کرمان - امام جمعه 5 - پلاک 14/1

03432444382

03432478414 - 03432472991
03432472992